DLA AKCJONARIUSZY SUNREEF VENTURE S.A.

FOR THE STOCKHOLDERS OF SUNREEF VENTURE S.A.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SUNREEF VENTURE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

V WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

IV WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Informacje wymagane ustawowo

W związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.), poniżej przedstawiamy informacje o strategii podatkowej realizowanej przez Sunreef Venture SA :

– w roku podatkowym 2021: Czytaj Więcej
– w roku podatkowym 2022: Czytaj Więcej

NASZE KONTAKTY

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000611783, NIP: 5223059783, REGON: 364163013

Kapitał zakładowy 39.100.000 zł – wpłacony w całości

SUNREEF VENTURE S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych