Przejdź do treści

Gdansk

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SUNREEF VENTURE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Działając w imieniu Zarządu spółki pod firmą SUNREEF VENTURE Spółka akcyjnaz siedzibą w Gdańsku przy ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego…